Rødenes Skytterlag (Stiftet. 10 des 1861)
Lokal tid i Rødenes:
Velkommen > Linker

LinkerLover og regler

Her er noen viktige lover og forskrifter rundt skyttebaner, vpen og jakt.

Vpenforskriften (hjemlet i § 2 i Vpenloven)
Forskrift om sivile skytebaner (hjemlet i § 8 i Vpenloven)
Vedlegg til vpensknad for aktive skyttere